Siste video

Laparoskopisk reseksjon av intrarenale svulster
Film med tre videoer som viser laparoskopisk reseksjon av intrarenale svulster hvor det benyttes peroperativ intraabdominal ultralyd-lokalisasjon for sikker verifisering av svulstene. ...
Se video
Laparoskopisk total kolektomi 2
Begge videoer viser laparoskopisk total kolektomi for inflammatorisk tarmsykdom. I den en videoen vises en tilnærmet onkologisk reseksjon, da det er en teori om at ved Mb Crohn er det visse faktorer/ mediatorer i krøset som kan gi tilbakefall av sykdommen. I den andre videoen har man gått tarmnært, denne pasienten hadde ulcerøs kolitt. ...
Se video

Nyheter

Intra-renale svulster

Ved høyvolum sentra er laparoscopisk nyrereseksjon blitt et vanlig inngrep ved spesielt små svulster i nyret, særlig der svulsten er mindre enn 4 c...

Laparoskopisk total kolektomi

Laparoskopisk total kolektomi er fjerning av hele tykktarmen som utføres av forskjellige årsaker, for eksempel inflammatorisk tarmsykdom eller kreft...

Low Anterior Resection

Lav fremre rektumreseksjon (Low Anterior Resection) er vanlig kirurgisk tilnærming for kreft i endetarmen. Ved inngrepet fjernes rektum med canceren...

Nyrereseksjon

Historisk sett ble partiell nefrektomi, eller nefronsparende kirurgi, benyttet hos pasienter med tumor i solitær nyre, ved bilaterale svulster eller ...