Pyeloplastikk

Pyeloplastikk med laparoskopisk tilgang er gullstandard behandling av symptomgivende ureteropelvin-overgangsstenose. Suksessraten er på 95%.

Incidensen av ureteropelvin overgangsstenose (UP-overgangsstenose) i neonatal gruppen er omtrent 1:1500. Hos voksne er det imidlertid noe mer uklart hvor hyppig tilstanden forekommer, da debut av typiske symptomer på UP-overgangsstenose kan forekomme i alle aldere, dog hyppigst i ung voksen alder. De vanligste symptomer for voksne er flankesmerter, spesielt etter inntak av mye væske eller alkohol, eventuelt flankesmerter når man våkner om morgenen. Nyrebekkenbetennelse med ultralyd- eller CT-funn forenlig med hydronefrose uten hydroureter gir mistanke om UP-stenose som er behandlingstrengende. Tilstanden skal selvfølgelig behandles, samt utredes videre.

Se filmen:

Klikk her