Gastrokirurgi

Nissen fundoplikasjon
Filmen viser laparoskopisk Nissen fundoplikasjon....
Se video
Paraøsofagalt hernie reoperasjon
Vi presenterer en film med reoperasjon for et paraøsofagalt hernie. Se artikkel for detaljer....
Se video
Film invaginasjon blind-lukket løp
Vi presenterer en kasustikk med en 35 år gammel kvinne som hadde blitt operert med laparoskopisk gastric bypass 3 år tidligere. Hun ble i etterkant av dette operert for intern herniering i forbindelse med graviditet. I tillegg hadde hun grunnet kroniske magesmerter også gjennomgått en diagnostisk laparoskopi med normale funn. Hun hadde oppsøkt sykehuset flere ganger med diffuse magesmerter. U...
Se video
Hydrocele i Nuck’s kanal film
Filmen viser laparoskopisk eksisjon av hydrocele i Nuck`kanal samt TAPP....
Se video
Laparoskopisk total kolektomi 2
Begge videoer viser laparoskopisk total kolektomi for inflammatorisk tarmsykdom. I den en videoen vises en tilnærmet onkologisk reseksjon, da det er en teori om at ved Mb Crohn er det visse faktorer/ mediatorer i krøset som kan gi tilbakefall av sykdommen. I den andre videoen har man gått tarmnært, denne pasienten hadde ulcerøs kolitt. ...
Se video
Laparoskopisk total kolektomi 1
Begge videoer viser laparoskopisk total kolektomi for inflammatorisk tarmsykdom. I den en videoen vises en tilnærmet onkologisk reseksjon, da det er en teori om at ved Mb Crohn er det visse faktorer/ mediatorer i krøset som kan gi tilbakefall av sykdommen. I den andre videoen har man gått tarmnært, denne pasienten hadde ulcerøs kolitt. ...
Se video
Laparoskopisk lav fremre reseksjon
Filmen viser en laparoskopisk lav fremre rektumreseksjon (Low Anterior Resection). ...
Se video
Høyresidig laparoskopisk hemicolectomi D2+
Filmen viser en høyresidig laparoskopisk hemikolektomi med D2 disseksjon....
Se video
Laparoskopisk orkiektomi og TAPP
Vi viser en film med laparoskopisk orkiektomi for retinert testikkel venstre side etterfulgt av laparoskopisk lyskebrokkplastikk (TAPP) på samme side....
Se video
Laparoskopisk appendektomi 2
Filmen viser en laparoskopisk appendektomi av og med dr. Arild Sæther. ...
Se video
Film om ureteral lysstent
Filmen viser tekniske aspekter ved Bush ureteral lysstent, samt en bestemt teknikk ved bruk av stenten. ...
Se video
Laparoskopisk appendektomi
Her viser vi en film med laparoskopisk appendektomi hvor man benytter noen få og enkle laparoskopiske instrumenter for flergangsbruk. Rimelig og effektivt! ...
Se video