Nefropeksi og nefroptose

OBS! Videoene vises i HD kvalitet, og dette er dessverre ikke støttet av alle mobile enheter.
Operatører:Jarl Hovland & Willibrord Klein
Dato: 20.04.12

Filmen viser tekniske aspekter ved laparoskopisk nefropeksi ved symptomatisk nefroptose eller ren mobile. Nefroptose blir gjerne definert som en bevegelse av nyren på mer enn 5 cm, eller mer enn to ryggvirvelhøyder når man skifter stilling fra liggende til stående. Imidlertid er de fleste med en så stor bevegelighet av nyrene uten symptomer da noen mener at inntil 20 % av kvinner kan oppfylle kriteriet for nefroptose. Det skal i denne sammenhengen også nevnes at inntil 20 % av de med nefroptose kan ha symtomer og kan ha behov for behandling. Typiske symptomer er smerter, eventuellt ledsaget av kvalme, som opptrer i oppreist stilling, og som lindres når pasienten ligger. Årsaken til smertene kan skyldes en eller flere forhold. Smertene kan skyldes partielt avløpshinder med trykkstigning grunnet hydronefrose som forårsakes av en avklemning i den uretropelvine overgangen når nyren beveger seg ned. En annen forklaring på smertene ved nefroptose kan være strekk på nyrekarstilken når nyren faller ned, slik at pasienten får nyreiskemi. På sikt kan dette forholdet forårsake hypertensjon med nyrearteriestenose og eventuellt nyreskade. Av andre symptomer har det vært nevnt recidiverende pyelonefritt, samt nyrestein. Tilstanden med nefroptose er mest vanlig hos kvinner. Den er vanligst å finne på høyre side, men kan opptre bilateralt i opptil 20 % av tilfellene. Den typiske pasient er en ung, slank kvinne med variable smerter i høyre flanke i oppreist stilling, og som lindres når hun ligger ned. Ved utredning av tilstanden bør det være obligat å gjøre urografi og diureserenografi i stående og liggende stilling. Behandling av tilstanden er operativ, hvor laparoskopisk tilgang er gullstandard i dag. Se litteraturhenvisninger under nyheter eller nyhetsarkiv.