Høyresidig laparoskopisk hemicolectomi D2+

OBS! Videoene vises i HD kvalitet, og dette er dessverre ikke støttet av alle mobile enheter.
Operatører:Silje Victoria Sanengen Askheim og Ingrid Schrøder Hansen
Dato: 14.04.19

Filmen viser en høyresidig laparoskopisk hemikolektomi med D2 disseksjon.