Infeksjonsnyrer

Nyreabcesser er enten intrarenale, eller har utgangspunkt i en infisert nyrecyste, eller er lokalisert til nyrebekkenet, ofte som en følge av komplett obstruksjon for eksempel grunnet infisert nyrestein (pyocalyx). Etter akutt behandling med drenasje av abcessområder og antibiotika, kan nefrektomi være en løsning for å hindre nye tilfeller av alvorlig infeksjon med utgangspunktet i nyren, spesielt dersom nyrefunksjonen er utslukket.

Vi har laget en film som demonstrerer utfordringer ved en laparoskopisk nefrektomi for en nær utslukket venstre nyre som er preget av infeksjonstilstand med abcedering cranialt i nyret. Abcessen strekker seg mot milten. På CT kunne man ikke utelukke at abcessen kommuniserte med milten.

Pasienten ble initialt innlagt med urosepsis, og hun ble vellykket behandlet med antibiotika og to pigtail dren hvor av ett gikk til nyrebekkenet og det andre gikk til abcessområdet.

I dette inngrepet benyttes Thunderbeat fra Olympus som disseksjonsinstrument.
Thunderbeat kom på markedet i 2012 og kombinerer bipolar energi med ultralyd energi.


Se filmen:
Klikk her