Laparoskopisk nefrektomi etter fersk blødning i nyretumor

OBS! Videoene vises i HD kvalitet, og dette er dessverre ikke støttet av alle mobile enheter.
Operatører:Jarl Hovland & Arvid van der Hagen & Nathkai Safi
Dato: 23.10.13

Vi viser en film med laparoskopisk nefrektomi etter en fersk blødning i et 10 cm stort angiomyolipom. Angiomyolipom er en mesenkymal tumor som vanligvis opptrer i nyre. Dette en er benign svulst, men den har likevel trekk som kan simulere malignitet, med cellulær pleomorfisme og affeksjon av regionale lymfeknuter. Angiomyolipom i nyre kan opptre hos friske, men er svært vanlig hos pasienter med Tuberøs Sklerose Kompleks (TSK), hvor det forekommer hos 70-80% hos voksne og ungdom. Hos pasienter med TSK er angiomyolipomer ofte bilaterale, samt at det kan forekomme multiple svulster i en og samme nyre. Angiomyolipomer over 4 cm bør kontrolleres tett de kan gi blødninger. Svulster over 4 cm i diameter bør derfor vurderes for fjernelse eller embolisering. Hos pasienter med TSK kan også mTOR inhibitor, for eksempel Afinitor®, benyttes for terapi. Angiomyolipomer har karakteristika som gjør at de ofte kan identifiseres ved CT, eventuelt i kombinasjon med ultralyd undersøkelse, men diagnosen kan ikke bekreftes uten histologisk vurdering.