Multippel nyrereseksjon

OBS! Videoene vises i HD kvalitet, og dette er dessverre ikke støttet av alle mobile enheter.
Operatører:Jarl Hovland & Arvid van der Hagen
Dato: 14.03.15

Vi viser en film med laparoskopisk nefronsparende kirurgi for flere svulster i nyren. Under ett inngrep kombinerer man teknikker hvor det utføres tumorreseksjon uten ischemi - med hemostase ved diatermi og bruk av TachoSil, samt en tumorreseksjon med varm ischemi og renorafi.