Nyrefunksjon etter nyrereseksjon

Ved partiell nefrektomi (nyrereseksjon) er det flere faktorer som vil ha betydning for endelig nyrefunksjon etter inngrepet. De viktigste

faktorene er preoperativ nyrefunksjon og volumet av friskt nyrevev kirurgen kan bevare under tumor-reseksjonen, så sant ischemitiden er begrenset. 

I artikkelen under diskuteres det strategier i forhold til hvordan man kan optimalisere modifiserbare faktorer for å øke muligheten for best mulig bevaring av nyrefunksjonen etter partiell nefrektomi: Renal Preservation and Partial Nephrectomy: Patient and Surgical Factors 


Lorenzo Marconi  Mihir M. Desai , Vincenzo Ficarra , Francesco Porpiglia , Hendrik Van Poppel 

European Urology Focus, decemeber 15, 2016, Volume 2, Issue 6, Pages 589-600


DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.euf.2017.02.012
Vi har laget nok en film med nyrereseksjon, denne gangen med en sentralt beliggende tumor.


Se filmen:

Klikk her