Om laparoscopi.no

Målsetting:    


Å skape en norsk nettside som skal fungere som et erfaringsbibliotek der brukerne skal kunne få og dele kunnskaper innen mini-invasiv kirurgi.


At nettsiden skal  inspirere og stimulere til økt interesse for og videreutvikling av mini-invasive teknikker.


Begrunnelse:  


Laparoskopiske og endoskopiske prosedyrer lar seg enkelt dokumentere på film. Redigert videodokumentasjon er et ypperlig og inspirerende virkemiddel i undervisning som på en effektfull måte belyser konkrete anatomiske og tekniske aspekter ved forskjellige inngrep.


Laparoskopisk og endoskopisk teknikk er allerede utbredt i de fleste kirurgiske disipliner, og utviklingen går i dag raskt mot nye mini-invasive metoder som SILS/ LESS og NOTES. 


Det eksisterer en betydelig kompetanse og stor aktivitet innenfor feltet i Norge og Skandinavia. Vi ønsker derfor å skape en mulighet for å dele erfaringer først og fremst i form av billed og filmdokumentasjon til glede og nytte for alle som driver med eller ønsker å starte opp med laparaskopi og andre mini-invasive teknikker.


Målgruppe:   


Vi ønsker å henvende oss til - og samarbeide med - alle som virker innefor det thoracolaparoskopiske miljø.