Kongresser & Møter

Høstmøte 2009 holdes nå for 85. gang i regi av Norsk Kirurgisk Forening.

Møtet holdes på Holmenkollen Park Hotell.