Høstmøte 2009

Høstmøte 2009 holdes nå for 85. gang i regi av Norsk Kirurgisk Forening.Det "syder" av vitenskaplig aktivitet i det kirurgiske fagmiljøet; og noe man blant annet kan se nærmere på i årets utgave av "Vitenskapelige Forhandlinger". 245 abstakts ble mottatt og disse presenteres som frie foredrag under de ulike fag-seksjonene.


Foruten de frie foredragene, blir det arrangert faglige symposier med foredragsholdere fra både Norge og utlandet.


Boken "Vitenskaplige Forhandlinger" inneholder alle de aksepterte abstraktene, program for symposiene, samt det øvrige programmet for Høstmøtet 2009.


De fleste utstillerne er samlet i eget lokale, Valhall.


All informasjon om årets Høstmøte ligger på internett www.kirurgen.no og www.legeforeningen.no/nkf

Klikk her