RALP

Prostatacancer er den vanligste urologiske canceren i Norge med med enn 4168 nye tilfeller i 2008. Et økende antall i pasientgruppen henvises for radikal kirurgi, og spesielt henvises pasientene til høyvolumsentra som benytter robot. Omtrent 80 % av de radikale prostatektomiene utføres nå med RALP; RobotAssistert Laparoskopisk radikal Prostatektomi.

Hos denne pasienten finner man en ekstra utfordring da det foreligger en uttalt prostatamidtlapp.
Vi har benyttet en MediCap® USB 300 som opptaksenhet for de 3 siste filmene. Utstyret er levert av Dico AS.

Vi benytter en tre-armet da Vinci robot fra Intuitive Surgical ved inngrepet.
Det er straks utført 1300 RALP med denne ene roboten ved Radiumhospitalet.


Se filmen:

Klikk her