Fenger plastikk m.m.

Fenger plastikk er for mange ukjent i forbindelse med kirurgisk behandling av ureteropelvine overgangsstenoser.


Teknikken ble først beskrevet i 1896!
Her vises metoden på film - ved laparoskopisk tilgang.


Se filmen:


Klikk her