Retroperitoneal robot nyrereseksjon

OBS! Videoene vises i HD kvalitet, og dette er dessverre ikke støttet av alle mobile enheter.
Operatører:Dag Gullan & First Assistant Nurse
Dato: 14.03.23

Filmen viser en robotassistert retroperitoneal nyrereseksjon for nyretumor.