Sterilisering hos menn

Sterilisering er den sikreste prevensjonsmetoden som er kjent. Imidlertid er ingen prevensjonsmetoder 100% sikre. Vasectomi, eller mannlig sterilisering, er et kirurgisk inngrep der sædlederene, vas deferens, deles på begge sider, vanligvis gjennom et eller et par små hudsnitt på skrotum

etter lokalanestesi, evt. generell anestesi. Vanligvis omstikkes, ligeres, klipses eller elektrokauteriseres sædledterendene etter delingen av disse. Det er ikke vist at en metode er bedre enn en annen. En liten bit av sædlederene sendes i tillegg til patolog for histologisk bekreftelse. Som alternativ til vasectomi gjennom skrotum, kan inngrepet også gjøres via lyskesnitt bilateralt eller laparoskopisk. Det er uklart hvor mange menn som får utført vasectomi årlig i Norge, men man regner med at det dreier seg om 3-4000 pr. år. I USA er tallet adskillig høyere, antatt 500 000 årlig. Vasectomi regnes som et varig inngrep. Imidlertid kan sædlederene opereres sammen igjen hos en del. Dette inngrepet, som kalles refertilisering - som regel i form av vasovasostomi - utføres vanligvis på private klinikker og må bekostes av pasienten selv. Suksess raten for dette inngrepet er 40-90% og avhenger av pasientens alder, partnerens alder, tiden siden pasienten ble vasectomert, operatørerfaring o.a. Ca. 5% av de som allerede er vasectomert velger refertilisering innen 5 år etter vasectomi.

Se filmen:

Klikk her