Tips ved laparoskopisk apikal nyrereseksjon

OBS! Videoene vises i HD kvalitet, og dette er dessverre ikke støttet av alle mobile enheter.
Operatører:Jarl Hovland & Elina Styve
Dato: 24.04.19

Filmen viser hvordan man ved hjelp av en holdesutur i nyret kan legge forholdene bedre til rette for reseksjon og rekonstruksjon ved apikal nyretumor.