Operasjonsteknikk

Laparoskopisk nefroureterektomi foredrag
Foredrag om nefroureterektomi hvor både Pluck-teknikk og LigaSure-forsegling av blærecuffen omtales. Foredraget ble holdt under frie foredrag ved Høstmøte 2008....
Se video
Venstre nefrektomi foredrag
Trinn for trinn forelesning om transperitoneal venstresidig nefrektomi....
Se video
Høyre nefrektomi foredrag
Trinn for trinn forelesning om transperitoneal høyresidig nefrektomi....
Se video