Laparoskopisk nefroureterektomi foredrag

OBS! Videoene vises i HD kvalitet, og dette er dessverre ikke støttet av alle mobile enheter.
Operatører:
Dato: 19.10.09

Foredrag om nefroureterektomi hvor både Pluck-teknikk og LigaSure-forsegling av blærecuffen omtales. Foredraget ble holdt under frie foredrag ved Høstmøte 2008.