Portplassering

De-roofing av nyrecysteSamme som  «Portplassering - nefrektomi», henholdsvis høyre og venstre side.