Portplassering høyre nefrektomi

Høyre nefrektomi

Pasienten er plassert i 60 graders sideleie med høyre side opp. 


En visuell port (12 mm) introduseres med åpen teknikk (Hasson-teknikk). 


En 15 mm hudinscisjon er ofte tilstrekkelig for dette. 


Vi plasserer vanligvis visuell port pararectalt for rectusmuskulaturen (medioclaviculærlinjen) og 

3-5 cm cranialt for umbilicus. 


Etter gassinsuflering og orienterende laparoskopi plasseres arbeidsportene under visuell 

kontroll.

Vi plasserer operatørens arbeidsporter først: 


En 12 mm port plasseres lateralt i høyre flanke, vel 6 cm caudalt for og 5-6 cm lateralt for visuell 

port, samt en 5 mm port i triangulering med disse to første portene: den plasseres vel 6 cm 

cranialt for og 5-6 cm lateralt for visuell port. 


12 mm porten benyttes til bl.a. klips-tang, EndoGia e.a. 


For lever-retraktor plasseres en 5 mm port 5-10 cm subxiphoidalt i midtlinjen. Vi benytter ofte 

en lang laparoskopisk Babcock som festes i laterale bukvegg etter at leveren er løftet opp. 

På denne måten frigjøres assistenten til å utføre andre oppgaver. 


Alternativet til dette er en 12 mm port med plass til ordinær leverretraktor (10 mm 

instrument). 


Siste port, en 5 mm port, plasseres vanligvis helt lateralt i høyre flanke,  3 cm cranialt for crista 

iliacae. 


Denne kan benyttes for sug eller grasper av assistenten. 


I tillegg, eller alternativt, kan en 5 mm assistent-port plasseres caudalt for porten for 

lever-retraktor i midtlinjen. 


Dette kan gi bedre ergonomi for assistenten, men det kan bli konflikt mellom instrumentene til 

operatør og assistent. 

Uthenting av preparatet i Endobag gjøres ved inscisjon i høyre fossa. 


Ofte passer plasseringen av inscisjonen med hudsnittet for den caudale 12 mm porten. 


Portplasseringen benyttes også ved andre inngrep på nyre og proximale ureter; f.eks. laparoskopisk partiell

nefrektomi, ved de-roofing av nyrecyste og ved nefropexi. 


Alternativ portplassering: 


Denne portplasseringen har en ergonomisk fordel da operatørens arbeidsporter er plassert 

lavere enn ved ovennevnte portplassering. 


Dette kan gi avlasting til skuldre og nakke. 


Særlig kan dette være en fordel dersom suturering er aktuelt under inngrepet. 

Ytterligere et alternativ til portplassering skal nevnes: 


Visuell port samt operatørens arbeidsporter (vanligvis en 12 mm og en 5 mm port), kan 

plasseres på LINJE


Ved denne portplasseringen, er det enklere å manøvrere og unngå konflikt mellom 

instrumentene dersom man benytter 30 graders optikk fremfor 0 graders optikk.