Portplassering

Høyre pyeloplastikkPasienten er plassert i 60 graders sideleie med høyre side opp.

En visuell port (12 mm) introduseres med åpen teknikk (Hasson-teknikk).
En 15 mm hudinscisjon er ofte tilstrekkelig for dette.

Vi plasserer vanligvis visuell port pararectalt for rectusmuskulaturen (medioclaviculærlinjen), og rett lateralt for umbilicus, eventuellt 1-2 cm cranialt for umbilicus.

Etter gassinsuflering og orienterende laparoskopi plasseres arbeidsportene under visuell kontroll.Vi plasserer operatørens arbeidsporter først:


En 12 mm port plasseres lateralt i høyre flanke, vel 6 cm cranialt for og 5-6 cm lateralt for visuell port, samt en 5 mm port i triangulering med disse to første portene: den plasseres vel 6 cm caudalt for og 5-6 cm lateralt for visuell port.

Siste port, en 5 mm port, plasseres vanligvis helt lateralt i høyre flanke,  3 cm cranialt for crista iliacae.

Denne kan benyttes for sug eller grasper av assistenten, samt at passivt dren introduseres gjennom porten avslutningsvis.

Portplasseringen benyttes også ved pyelolithotomi, evt, i kombinasjon med pyeloplastikk, samt ved inngrep på øvre 2/3 av ureter.

Alternativ portplassering:

Denne portplasseringen kan gi bedre ergonomiske forhold for operatøren, spesielt ved suturering.

I tillegg har den en kosmetisk fordel da snittet i umbilicus nærmest blir usynlig.
Benyttes vanlig laparoskopisk saks, kan man klare seg utelukkende 5 mm arbeidsporter.

Skal man imidlertid benytte vinklet saks (Pots-saks; 10 mm instrument) på nyrebekken og ureter, må man introdusere en 12 mm port som kraniale arbeidsport.