Portplassering

NefropexiSamme som  «Portplassering - nefrektomi», henholdsvis høyre og venstre side.