Portplassering

Transperitoneal glandeldisseksjonPasienten er plassert i ryggleie.


Armene er plassert langs med kroppen.


Pasienten må ha skulderstøtter, fot-/ankel-forankring og sidestøtter.
En visuell port (12 mm) introduseres med åpen teknikk (Hasson-teknikk) gjennom umbilicus.
Alternativt kan porten plasseres like infra- eller supra-umbilicalt i midtlinjen.

Etter gassinsuflering og orienterende laparoskopi plasseres arbeidsportene under visuell kontroll.

En 12 mm port introduseres 3-4 cm cranialt for symfysen i midtlinjen, og man må være påpasselig slik at man ikke introduserer porten gjennom urinblæren; et preoperativt etablert velfungerende blærekateter er obligatorisk.

Porten benyttes til 10 mm klipsetang, samt for ekstraksjon av preparater.

En 5 mm port plasseres svarende til Mc Burneys punkt på høyre side.

På venstre side plasseres en 5 mm port tilvarende speilbildet til Mc Burneys punkt.

Dersom man behøver et assisterende instrument for hjelp med disseksjonen, kan enda en - eller eventuelt to - 5 mm hjelpeporter introduseres («Diamond-shape-portplassering»).

Den eller disse plasseres lateralt i m. rectus abd.  høyre side/ venstre side og noe cranialt for de øvrige 5 mm portene. Obs. epigastrica-karene.

Nå skal pasienten leires i 30 grader Trendelenburg-leie med hodet ned.

Pasienten vippes lett over til henholdsvis høyre og venstre side - avhengig av hvilken side som opereres.