Portplassering

UreterlithotomiSamme som  «Portplassering - pyeloplastikk», henholdsvis høyre og venstre side.