Portplassering

Venstre nefrektomiPasienten er plassert i 60 graders sideleie med venstre side opp.

En visuell port (12 mm) introduseres med åpen teknikk (Hasson-teknikk).


En 15 mm hudinscisjon er ofte tilstrekkelig for dette.

Vi plasserer vanligvis visuell port pararectalt for rectusmuskulaturen (medioclaviculærlinjen) og 3-5 cm cranialt for umbilicus.

Etter gassinsuflering og orienterende laparoskopi plasseres arbeidsportene under visuell kontroll.Vi plasserer operatørens arbeidsporter først:


En 12 mm port plasseres lateralt i venstre flanke, vel 6 cm caudalt for og 5-6 cm lateralt for visuell port, samt en 5 mm port i triangulering med disse to første portene: den plasseres vel 6 cm cranialt for og 5-6 cm lateralt for visuell port.

12 mm porten benyttes til bl.a. klips-tang, EndoGia e.a.

Siste port, en 5 mm port, plasseres vanligvis helt lateralt i venstre flanke,  3 cm cranialt for crista iliacae.

Denne kan benyttes for sug eller grasper av assistenten.


Uthenting av preparatet i Endobag gjøres ved inscisjon i venstre fossa.


Ofte passer plasseringen av inscisjonen med hussnittet for den caudale 12 mm porten.

Portplasseringen benyttes også ved andre inngrep på nyre og proximale ureter; f.eks. laparoskopisk partiell nefrektomi, ved de-roofing av nyrecyste og ved nefropexi.


Alternativ portplassering:


Denne portplasseringen har en ergonomisk fordel da operatørens arbeidsporter er plassert lavere enn ved ovennevnte portplassering.
Dette kan gi avlasting til skuldre og nakke.

Særlig kan dette være en fordel dersom suturering er aktuelt under inngrepet.
Ytterligere et alternativ til portplassering skal nevnes:


Visuell port samt operatørens arbeidsporter (vanligvis en 12 mm og en 5 mm port), kan plasseres på LINJE.

Ved denne portplasseringen, er det enklere å manøvrere og unngå konflikt mellom instrumentene dersom man benytter 30 graders optikk fremfor 0 graders optikk.