Tips og Triks - Film

Portlukking systemet neoClose™
Filmen viser hvor enkelt og raskt det er å benytte portlukking systemet neoClose™ (Medtronic). neoClose™ benyttes vanligvis ved lukking av 5-12 mm portåpninger, men kan benyttes til lukking av inntil 3 cm store fasciesnitt, slik som etter åpning av muskelfascien ved ekstraksjon av mindre nyresvulster etter laparoskopisk nyrereseksjon. Spesielt ser man gevinsten av å benytte neoClose™ ho...
Se video
Åpen tilgang i umbilicus
Filmen viser hvordan man raskt og trygt skaper tilgang til abdominalhulen ved åpen kirurgisk teknikk gjennom umbilicus. Deretter kan trokar for videolaparoskopet enkelt introduseres. Metoden er enkel, rask, sikker og reproduserbar....
Se video
Tips ved bruk av TachoSil® ved laparoskopisk nyrereseksjon
Filmen demonstrerer kort enkelte momenter ved laparoskopisk nyrereseksjon. TachoSil® kan benyttes som eneste middel for å oppnå adekvat hemostase ved reseksjon av små nyretumores. I denne filmen demonstreres momenter ved bruk av TachoSil® ved laparoskopisk tilgang. ...
Se video
Manglende ventrikkelsonde
Manglende eller ikke-fungerende ventrikkelsonde kan vanskeliggjøre tilgangen til målorganet ved laparoskopi....
Se video
Portblødning
Portblødninger er heldigvis sjeldne, men de kan skape mye frustrasjon. Her er et eksempel på hvordan man kan løse problemet. Vi benytter EndoClose for hemostase....
Se video