Siste video

Paraøsofagalt hernie reoperasjon
Vi presenterer en film med reoperasjon for et paraøsofagalt hernie. Se artikkel for detaljer....
Se video
Film invaginasjon blind-lukket løp
Vi presenterer en kasustikk med en 35 år gammel kvinne som hadde blitt operert med laparoskopisk gastric bypass 3 år tidligere. Hun ble i etterkant av dette operert for intern herniering i forbindelse med graviditet. I tillegg hadde hun grunnet kroniske magesmerter også gjennomgått en diagnostisk laparoskopi med normale funn. Hun hadde oppsøkt sykehuset flere ganger med diffuse magesmerter. U...
Se video

Nyheter

Paraøsofagalt hernie

Et paraøsofagalt hernie oppstår når den nederste delen av øsofagus, ventrikkelen og/el. andre organer så som colon, tynntarm, milten eller pankre...

Invaginasjon av blind-lukket løp i entero-entero-anastomose

Ved laparoskopisk gastric bypass anlegges det to anastomoser henholdsvis en gastro-jejuno anastomose (GE-anastomose) og en entero-entero anastomose (E...

Hydrocele i Nuck’s kanal

Nuck’s kanal ble første gang beskrevet av anatomen Anton Nuck i 1691. Det er en patent åpen lomme av peritoneum som strekker seg ned til labia maj...

Blødninger under laparoskopi

Som ved åpen kirurgi kan ukontrollert blødning ved laparoskopi være forstyrrende eller kritisk. Blødninger kan oppstå under etablering eller avv...